Brzeźno Stare • Powiat: wągrowiecki

 • Gmina: Wągrowiec

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Janusz Głomb

 • Koordynator gminny: Jolanta Maciejewska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy Wągrowiec
  ul. Cysterska 22
  62 -100 Wągrowiec

  e-Mail : inwestycje@wagrowiec.wlkp.pl
  telefon: (67) 26 80 820

Brzeźno Stare – położone jest przy drodze wojewódzkiej nr 241 wiodącej z Wągrowca do Kcyni. Obecna nazwa miejscowości Brzeźno Stare funkcjonuje od 1921 roku. W roku 1959 mieszkańcy wsi postanowili na swoim terenie zorganizować placówkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wysiłkiem całego społeczeństwa wsi oraz z pomocą wielu ludzi, zbudowana została remiza strażacka. W 1984 r. pojawiła się inicjatywa rozbudowy remizy i Domu Strażaka. Prace zakończono w 1986 r. W Domu Strażaka znajduje się remiza, sala widowiskowa oraz zaplecze.

Sołectwo Brzeźno Stare zamieszkuje 150 mieszkańców. Jest to wieś typowo rolnicza.  We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl