Brzeziny



Wieś Brzeziny jest centrum administracyjnym gminy Brzeziny, w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim. Wieś położona jest przy drodze wojewódzkiej 449. Powierzchnia wsi Brzeziny wynosi 393,8568 ha, co stanowi 3,10 % powierzchni gminy. Pierwsze wzmianki historyczne o siedzibie gminy – Brzezinach sięgają 1685 roku. Ze względu na walory przyrodnicze na terenie gminy utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Olbina” w miejscowości Pieczyska – Wilcze Ługi o powierzchni 16,63 ha, gdzie chroniona jest jodła pospolita oraz „Brzeziny” w Brzezinach o powierzchni 4,41 ha, w którym ochroną objęto paproć „Długosz Królewski” Obszar gminy Brzeziny charakteryzuje się korzystnym mikroklimatem spowodowanym dużym zalesieniem.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl