Brzeziny

Brzeziny


Wieś Brzeziny jest centrum administracyjnym gminy Brzeziny, w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim. Wieś położona jest przy drodze wojewódzkiej 449. Powierzchnia wsi Brzeziny wynosi 393,8568 ha, co stanowi 3,10 % powierzchni gminy. Pierwsze wzmianki historyczne o siedzibie gminy – Brzezinach sięgają 1685 roku. Ze względu na walory przyrodnicze na terenie gminy utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Olbina” w miejscowości Pieczyska – Wilcze Ługi o powierzchni 16,63 ha, gdzie chroniona jest jodła pospolita oraz „Brzeziny” w Brzezinach o powierzchni 4,41 ha, w którym ochroną objęto paproć „Długosz Królewski” Obszar gminy Brzeziny charakteryzuje się korzystnym mikroklimatem spowodowanym dużym zalesieniem.Aktualności z sołectwa:

Brak aktualności z sołectwa

Projekty


Przysiądź sie


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl