Bielejewo

Bielejewo


 • Subregion: centralny

 • Powiat: szamotulski

 • Gmina: Ostroróg

 • Status: Uczestnik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miasta i Gminy: ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg

  e-mail: ostrorog_umig@wokiss.pl

  telefon: 61 29 31 710, 61 29 16 565

  faks: 61 29 31 712, 61 29 16 597Charakterystyka sołectwa

Bielejewo – niewielka wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Ostroróg. Bielejewo jest jedyną wsią wchodzącą w skład tego sołectwa. Wieś zlokalizowana jest w odległości około 6,5 kilometra od Ostroroga, przy drodze wojewódzkiej nr 116 do Pniew. Powierzchnia sołectwa wynosi około 395 hektarów (z czego tereny zabudowane 8ha).
Pierwsza wzmianka o wsi Bielejewo pochodzi z 1397 roku. W tamtym czasie wieś występowała pod nazwą Belegewo (również w 1399 roku). Późniejsze nazwy to Beleywo i Beleyewo (1404), Byeleyewo (1411), Byelyeyewo (1499) oraz Byeleyowo (1508). Pierwsza wzmianka dotyczy natomiast sporu jaki toczyła właściciela Bielejewa pani Bielejeska z Tomisławem z Oporowa. Poza Panią Betlejewską w pierwszych źródłach pojawiają się również inni właściciele Bielejewa: bracia Tomasz, Janusz i Mikołaj Bielejescy (1399-1412), a później Czerna Bielejewski (1418-1435), Jan (1459-1470) i Michał Bielejescy (1462-1482), dzieci Michała Wojciech, Anna, Brygida i Leonard (1472) i żona Jana – Małgorzata (1470). W 1479 roku i 1482 Michał Bielejeski sprzedaje część Bielejewa Mikołajowy Strzyżmińskiemu. W 1491 Mikołaj Strzyżmiński sprzedaje nabytą od Bielejewskiego część Bielejewa Piotrowi Otorowskiemu, który z kolei sprzedał ją w 1497 roku kasztelanowi kaliskiemu Andrzejowi z Szamotuł. W 1518 roku część 1/2 Bielejewa sprzedają Wacławowi Ostrorogowi bracia Piotr i Stefan Bielejescy. Ostrorogowie jednak nie byli później w XVI wieku wymieniani w źródłach jako współwłaściciele Bielejewa, lecz nadal Bielejescy i Przetoccy – ich krewni. W latach 1508-1580 źródła wymieniają młyn o jednym kole, a w latach 1508-1563 również karczmę.

W II poł. XVII wieku właścicielem Bielejewa był Jerzy Ostaszewski herbu Ostoja, zmarły bezpotomnie w 1687 roku, po którym dziedziczyły jego bratanice Jadwiga Kondradzka i Marcjanna Rutkowska. Marcjanna Rutkowska sprzedała te dobra w 1712 roku za 19.000 zł Janowi Krzysztofowi Konarskiemu.

W XVIII wieku wieś należała do Szczanieckich, a od połowy wieku do Kwileckich. Nabyła je żona Łukasza Kwileckiego – Barbara Lipska 1748 roku od Franciszka z Łagowca Sczanieckiego. W 1759 roku weszło Bielejewo w skład klucza dobrojewskiego – Adama Kwileckiego. W rękach Kwileckich wieś pozostawała do wybuchu II wojny światowej, jako folwark gospodarstwa w Dobrojewie. W 1953 roku w Bielejewie utworzono spółdzielnie produkcyjną, a w 1972 roku powstał Kombinat Spółdzielczy Bobulczyn, Bielejewo, Wierzchocin. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego.Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl