Szydłowo • Powiat: gnieźnieński

 • Gmina: Trzemeszno

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Jadwiga Daszkiewicz

 • Koordynator gminny: Edyta Kubiak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Trzemeszna
  ul. Gen.H. Dąbrowskiego 2
  62-240 Trzemeszno

  e-Mail: sekretarz@trzemeszno.pl
  telefon: 667080826

Sołectwo Szydłowo szczyci się bardzo starą metryką a mianowicie już od XIII wieku a dokładniej od 1233 roku Szydłowo było własnością klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie.

Miejscowość Szydłowo położona jest w południowo-wschodniej części gminy Trzemeszno i pod względem zajmowanego obszaru stanowi największe sołectwo w gminie. Jest to głównie wioska rolnicza, gdzie rolnicy hodują trzodę chlewną i bydło a wiodące uprawy to zboża, ziemniaki i buraki.

Przestrzeń Szydłowa jest bardzo czysta ze względu na zerową ingerencję fabryk, które nie występują w naszej miejscowości. O czystości środowiska w naszym sołectwie mogą świadczyć zwierzęta które zamieszkują pobliski lasek, torfowiska oraz łąki.

Wioska może się poszczycić małym, lecz zabytkowym kościołem. Kościół ujmuje swoim małym oraz ciepłym wnętrzem. Samo wnętrze oraz obejście jest wizytówką wsi. W skład obejścia wchodzi katechetka wybudowana dzięki wkładowi finansowemu mieszkańców oraz dzwonnica przykościelna. Obok katechetki znajduje się również grota z wizerunkiem Matki Boskiej. Wokół kościoła znajduje się mały cmentarz, który zachowany jest zawsze w nienagannym porządku. Na terenie sołectwa znajduje się również zespół dworski z I poł. XIX w. z dworem, spichlerzem i gorzelnią.

Dzięki świetlicy wiejskiej, umiejscowionej w dawnej szkole podstawowej, sołectwo może  organizować różnego rodzaju zabawy, spotkania oraz wieczorki, które bardzo urozmaicają życie mieszkańców. Ponadto w świetlicy został zamontowany sprzęt do fitness oraz atlas wielofunkcyjny

Sołectwo Szydłowo posiada własną drużynę piłkarską. W związku z czym utworzono boisko piłkarskie w Płaczkowie, na którym mieszkańcy mogą trenować oraz organizować turniej sołectw w piłkę nożną jako jeden z gospodarzy. W pobliżu boiska został również w 2012 roku zamontowany plac zabaw dla najmłodszych.

W sołectwie działa również Koło Gospodyń Wiejskich które reaktywowało swoja działalność po dłuższej przerwie. Panie z KGW chętnie włączają się w organizację imprez integracyjnych odbywających się w wiosce. Do imprez tych należą m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz festyny i pikniki sołeckie.

Wielkim wyzwaniem było dla mieszkańców założenia Stowarzyszenia pn. „Wspólnota Wsi” Jednakże znalazły się w sołectwie odważne i chętne osoby, które działają skutecznie po dziś dzień z korzyścią dla całego sołectwa.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl