Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”


Plac zabaw. Aktualności , Konkursy

Flagowy konkurs Wielkopolskiej Odnowy Wsi został rozstrzygnięty. Do XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożono 284 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 256 projektów.

21 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na przekazanie 137 jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i zawarcia w tej sprawie umów.
Projekty, które otrzymują dofinansowanie wyczerpują kwotę 5  500 000 zł zabezpieczoną w budżecie na realizację konkursu. Kwota ta uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20 maja br. została zwiększona z pierwotnych 4,5 mln zł do 5,5 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie otrzymała podobna liczba projektów jak w latach ubiegłych. W tej edycji zwiększono bowiem, w stosunku do poprzednich, maksymalną kwotę dofinansowania pojedynczego projektu do 50 tys. zł.

Realizacja dofinansowanych projektu możliwa jest najpóźniej do 15 listopada br.

Lista rankingowa projektów (0,66 MB, PDF) przyjęta została Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 czerwca 2021 r. (0,54 MB, PDF)

Lista jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona została dotacja przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 21 czerwca 2021 r. (0,87 kB, PDF)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20 maja 2021 r. zwiększająca maksymalną wielkość dofinansowania projektów wyłonionych w konkursie (0,54 MB, PDF)

 

Dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektów:

  1. Wzór sprawozdania finansowego z wykonania zadania (37,8 kB, docx)
  2. Oświadczenie o odpowiedzialności za sprzęt (40 kB, doc)
  3. Oświadczenie ws. wkładu własnego mieszkańców (44,5 kB, doc)
  4. Wzór tablicy informacyjnej (0,51 MB, PDF)
  5. Instrukcja opisu faktur (0,45 MB, PDF)

czerwiec, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl