Rozstrzygnięcie X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Czerwiec, 2020Do X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożono 290 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 265 projektów.

29 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na przekazanie 124 jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i zawarcia w tej sprawie umów.
Projekty, które otrzymują dofinansowanie wyczerpują zabezpieczoną w budżecie kwotę 3  250 00 zł. Realizacja dofinansowanych projektu możliwa jest najpóźniej do 16 listopada br.

Lista rankingowa projektów przyjęta została Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 maja 2020 r.

Lista jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona została dotacja została przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2020 r.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl