Potrzebne wyposażenie do świetlicy wiejskiej? Złóż wniosek, ruszył nowy konkurs


Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw Archiwum

Wystartowała VI edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Beneficjentami wsparcia udzielanego w ramach konkursu są gminy uczestniczące w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Dotacja udzielana przez samorząd województwa może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach konkursu sołectwa za pośrednictwem gminy mogą zakupić towary służące kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy), wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie do świetlic i sal wiejskich), materiały promujące wieś (np. banery, roll-up’y, namioty), czy też drobne elementy zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki, kosze na śmieci).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14 czerwca przyjął uchwałę nr 5427/2018 w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Kwota możliwej do uzyskania dotacji zawiera się od 2.500 do 5.000 złotych. Termin na składanie wniosków upływa 9 lipca o godz. 15.30


czerwiec, 2018

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl