Potrzebne wyposażenie do świetlicy wiejskiej? Złóż wniosek, ruszył nowy konkurs

Czerwiec, 2018


Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

Wystartowała VI edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Beneficjentami wsparcia udzielanego w ramach konkursu są gminy uczestniczące w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Dotacja udzielana przez samorząd województwa może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach konkursu sołectwa za pośrednictwem gminy mogą zakupić towary służące kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy), wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie do świetlic i sal wiejskich), materiały promujące wieś (np. banery, roll-up’y, namioty), czy też drobne elementy zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki, kosze na śmieci).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14 czerwca przyjął uchwałę nr 5427/2018 w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Kwota możliwej do uzyskania dotacji zawiera się od 2.500 do 5.000 złotych. Termin na składanie wniosków upływa 9 lipca o godz. 15.30

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl