Pięknieje wielkopolska wieś. Mamy wyniki VIII edycji


Archiwum

Najpopularniejszy z konkursów dotacyjnych Wielkopolskiej Odnowy Wsi został 4 czerwca rozstrzygnięty. Dofinansowanie otrzyma 128 projektów z 275 jakie zostały zgłoszone. Oceny formalnej nie przeszło 18 projektów, z kolei 5 zostało wycofanych przez wnioskodawców.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu 26 kwietnia 2018 r. przyjął listę rankingową i rekomendował sejmikowi przyznanie dotacji dla pierwszych 128 projektów. Na sesji sejmiku 4 czerwca radni zaakceptowali propozycję zarządu jednogłośnie.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Zgodnie z regulaminem wnioski o dofinansowanie można było składać do 15 lutego 2018 r. na:

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości,
 • zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz
 • kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

Gmina miała prawo złożyć max. 3 wnioski, przy czym dotacja dla pojedynczego projektu nie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł i większa niż 30 tys. zł

10 najwyżej ocenionych projektów:

 1. Osówiec (gm. Orchowo) projekt: Zagospodarowanie centrum miejscowości Osówiec na miejsce wypoczynku i rekreacji  – dotacja 30.000 zł
 2. Karski (gm. Ostrów Wlkp.) projekt: Wiśniowy zakątek – zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach – dotacja 30.000 zł
 3. Łagiewniki Kościelne (gm. Kiszkowo) projekt: Odtwarzamy „Kipę” – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych – remont piwniczki lodowej – dotacja 30.000 zł
 4. Michałów Drugi (gm. Opatówek) projekt: Rodzinny relaks pod chmurką – urządzenie placu zabaw przy kompleksie rekreacyjnym w Michałowie Drugim – dotacja 20.000 zł
 5. Gogolewo (gm. Książ Wielkopolski) projekt: Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury – dotacja 20.000 zł
 6. Szydłowo (gm. Trzemeszno) projekt: „Tu dla każdego jest furtka otwarta” – miejsce spotkań, sportu i rekreacji w Szydłowie – dotacja 30.000 zł
 7. Kamiennik (gm. Drawsko) projekt: Pomost, przystań, ryby, las. Tak Kamiennik wita Was! – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych – dotacja 30.000 zł
 8. Grylewo (gm. Wągrowiec) projekt: Zagospodarowanie terenu przy sali wielofunkcyjnej w Grylewie – dotacja 30.000 zł
 9. Rudna (gm. Złotów) projekt: Dla mieszkańca, rowerzysty dla pieszego i turysty realizujemy kolejny projekt: „Budowa szatni – obiektu sanitarno-gospodarczego” – dotacja 30.000 zł
 10. Węgierce (gm. Tarnówka) projekt: Folwark na rozdrożu – dotacja 21.737 zł

Lista rankingowa

Lista laureatów konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”


czerwiec, 2018

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl