Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (2016) – IV edycja


30 czerwca 2016 r. uchwałą nr 2296/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego ogłosił IV edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Wsparcie kierowane jest do sołectw, które uczestniczą w wielkopolskiej odnowie wsi.

Termin składania wniosków

31 sierpnia 2016 r. do godz. 15:30

Termin realizacji projektów

12 grudnia 2016 r.

Wysokość dotacji
 • nie mniej niż 2 500,00 zł i nie więcej niż 5 000,00 zł dla pojedynczego projektu
 • nie więcej niż 10 000,00 zł dla jednej gminy w ramach konkursu
 • maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu
Przedmiot dofinansowania
 • zakup towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy),
 • zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie do świetlic i sal wiejskich),
 • zakup materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty),
 • zakup drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki, kosze na śmieci).

Dokumenty do pobrania:

 1. uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 2. regulamin konkursu,
 3. wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
 4. wzór oświadczenia VAT,
 5. wzór oświadczenia o przeprowadzeniu rozeznania cenowego,
 6. wzór oświadczenia ws. odpowiedzialności za sprzęt/wyposażenie.
logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl