Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (2015) – III edycja


30 lipca 2015 r. uchwałą nr 871/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego ogłosił III edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Przedmiotem dofinansowania są niewielkie projekty obejmujące:

  • zakup towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy),
  • zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie do świetlic i sal wiejskich),
  • zakup materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty),
  • zakup drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki, kosze na śmieci).

Wsparcie kierowane jest do sołectw, które aktywnie uczestniczą w wielkopolskiej odnowie wsi.

Poziom pomocy finansowej dla gmin nie przekroczy 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 2 500,00 zł i nie więcej niż 5 000,00 zł dla pojedynczego projektu oraz nie więcej niż 10 000,00 zł dla jednej gminy w ramach konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl