Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2014) – II edycja


NW_2013_Konin_(Lwowek)_01

Na konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” wpłynęło 46 ofert organizacji pozarządowych z terenu 36 gmin (18 powiatów). Jedna oferta wpłynęła od organizacji mającej siedzibę w województwie zachodniopomorskim, ale projekt przez nią zaproponowany będzie realizowany na terenie gmin powiatu złotowskiego w Wielkopolsce. Najwięcej ofert wpłynęło z gm. Rzgów (4), z gm. Lwówek (3) i gm. Śmigiel (3). Zasięg projektów był jeszcze większy. Łączna wartość wszystkich projektów wynosiła ponad 330 tys. zł, a w budżecie województwa na konkurs zabezpieczono kwotę 150 tys. zł
Oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na etapie weryfikacji formalnej odrzucono 10 ofert. Komisja konkursowa zaproponowała zarządowi województwa udzielenie dotacji dla 20 najwyżej ocenionych projektów.
Jako najlepsze wskazała:
1. „Edukacja szansą rozwoju” (78 pkt)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego „Z Edukacją w przyszłość” (gm. Kłodawa, powiat kolski) ,
2. „Jeszcze nie takie stare, a dla niektórych już nowe…” (76 pkt)
Partnerstwo Lokalne w Śmiglu (gm. Śmigiel, powiat kościański),
3. „Żychlin – miejsce niezwykłe” (72 pkt)
Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina (gm. Stare Miasto, powiat koniński)
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 sierpnia 2014 r. zatwierdził wyniki II edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.
Wyniki konkursu – uchwała nr 5021/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
II edycja konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” obejmuje zadania z zakresu przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, realizowanych w ramach niżej wymienionych zagadnień:
organizacji imprez promujących ideę odnowy wsi (festyny, zawody, konkursy, turnieje. itp.), z wyłączeniem dożynek gminno-parafialnych oraz powiatowych,
wykonania prac remontowych w obszarze przestrzeni publicznej miejscowości, niewymagających zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę,
porządkowania skwerów i terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, w tym także nasadzenia krzewów i drzew,
zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów,
propagowania idei odnowy wsi poprzez wydanie materiałów promocyjnych, a także założenie i prowadzenie serwisu internetowego, dotyczącego miejscowości uczestniczącej w „Wielkopolskiej Odnowie Wsi”,
organizacji szkoleń nt. zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promocji idei odnowy wsi (min. liczba uczestników – 10 osób).
Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitej wartości zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitej wartości zadania.

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl