Lista uczestników Wielkopolskiej Odnowy Wsi


okładka katalogu wydanego w 2015 roku Archiwum

Rodzina Wielkopolskiej Odnowy Wsi systematycznie powiększa się. Tradycyjnie oprócz gmin, które dokonują zgłoszeń, akces do programu zgłosiły organizacje pozarządowe formalnie pełniące rolę grupy odnowy wsi.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie sołectwa z terenu województwa wielkopolskiego. Dopuszcza się udział miejscowości wchodzących w skład sołectwa pod warunkiem, że stanowią wyodrębnioną jednostkę osadniczą, a odrębność ta jest odzwierciedlona w statucie sołectwa.

Lista uczestników Wielkopolskiej Odnowy Wsi (aktualna)

Wg stanu na 1 czerwca 2018 r. do programu należy 1985 sołectw ze 186 wielkopolskich gmin. Aktualną listę sołectw znajdziecie —> TUTAJ

Uczestnictwo sołectwa w programie wymaga:

 1. utworzenia Grupy odnowy wsi (miejscowości) w składzie minimum pięciu osób wraz z wyborem z danej grupy lidera lub powołania stowarzyszenia będącego Grupą odnowy wsi, którego jednym z głównych statutowych celów będzie odnowa i rozwój danej wsi,
 2. podjęcia uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej wolę przystąpienia sołectwa do programu,
 3. udziału w szkoleniu lub warsztatach (lidera lub innych przedstawicieli Grupy odnowy wsi) organizowanych w ramach programu.

Zgłoszenie sołectwa do programu przez gminę wymaga:

 1. podjęcia przezradę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do programu,
 2. rozpatrzenia i przyjęcia strategii rozwoju lub planów odnowy wsi zgłaszanych przez sołectwa,
 3. aktywnego wspierania (np. poprzez coroczne uchwalanie funduszu sołeckiego) przedsięwzięć ustalonych w sołeckich strategiach lub planach odnowy wsi.
 4. wyznaczenia pracownika, który w imieniu wójta/burmistrza pełnił będzie funkcję koordynatora programu w gminie.

Zgłoszenie sołectwa do programu przez stowarzyszenie wymaga:

 1. uchwały zebrania wiejskiego wskazującego dane stowarzyszenie jako Grupę odnowy wsi,
 2. zapisu w statucie, iż jednym z głównych celów funkcjonowania stowarzyszenia jest odnowa i rozwój danej wsi,
 3. podjęcia uchwały o zgłoszeniu sołectwa do programu,
 4. wyznaczenie lidera, jeżeli miałaby nim być osoba inna niż prezes stowarzyszenia

czerwiec, 2018

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl