Krzysztof Grabowski


Krzysztof Grabowski

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

email: krzysztof.grabowski@umww.pl

tel. +48 (61) 626 66 30

Biografia

Urodził się 9 września 1973 roku w Kaliszu. Ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizacja administracja samorządowa i europejska. Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego - szkołę bardzo prestiżową stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. Skończył m.in. kurs na uprawnienia pedagogiczne oraz kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

W latach 1994 - 2010 był Radnym gminy, a od 1998 przez 12 lat Przewodniczącym Rady Gminy Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji: budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw" służącego kilkudziesięciu gminom z Wielkopolski oraz z województwa łódzkiego . Z jego inicjatywy wybudowano oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną; urządzona została także sieć wodociągowa w całej gminie, budowano drogi gminne i powiatowe, wyremontowano drogę wojewódzką Kalisz-Turek. Zawarto umowę partnerską z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

Przed objęciem funkcji Radnego Sejmiku IV kadencji i Członka Zarządu Województwa w Poznaniu był rzecznikiem prasowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

Przez wiele lat pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu; m.in. także dla RMF FM i "Teleexpressu". Współpracował z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie był wyróżniany przez Państwową Inspekcję Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz wyróżniony przez Głównego Inspektora Pracy medalem „Za zasługi dla ochrony pracy".

Jest Prezesem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cekowie-Kolonii, Wiceprezesem Zarządu Powiatowego PSL w Kaliszu oraz Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Od kwietnia 2012 roku pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

W wyborach samorządowych w 2010 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W wyborach Samorządowych w 2014 r. uzyskał 22 967 głosów i został ponownie Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 1 grudnia 2014 r. został wybrany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl