Żychliński pejzaż


  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Żychlin

Żychliński pejzaż

W ramach zrealizowanego zadania publicznego został wydany album, którego celem było przedstawienie dorobku miejscowości Żychlin. Wydany album składa się z trzech następujących części: I. Historia i dziedzictwo kulturowe Żychlina, II. Zdjęcia zabytków wraz z ich opisem, III. Fotografie z organizowanych wspólnych przedsięwzięć wraz z narracją poetycką, ściśle związaną z miejscowością Żychlin, jego zabytkami, krajobrazem oraz pobytem F. Chopina. Powstała publikacja jest materiałem popularyzującym sołectwo – jego wartości historyczne i kulturowe, stanowi promocję zabytków i dziedzictwa wsi. Album przekazany została jednostkom samorządowym oraz wszystkim instytucjom i organizacjom funkcjonującym na terenie Żychlina, działających na rzecz miejscowości, których aktywność została udokumentowana w albumie. Album trafił również do wszystkich bibliotek miasta Konina i Powiatu Konińskiego, do uczestników pleneru malarskiego oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina. Prace nad projektem albumu przyczyniły się do integracji organizacji wiejskich oraz mobilizacji do dalszych działań, wzmocniły świadomość mieszkańców w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego.


Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina
Całkowita wartość projektu: 5 075,50 zł
Dotacja UMWW: 4 000,00 zł
Wkład finansowy własny: 100,50 zł

Wkład własny osobowy: 975,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl