Zrewitalizowany park podworski

Zrewitalizowany park podworski


Wiata w sołectwie Szymanowice, w gminie Gizałki
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Szymanowice

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rewitalizowanym parku podworski w Szymanowicach

W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń podworskiego parku poprzez wybudowanie altany parkowej oraz przebudowę drogi dojazdowej do parku, dzięki czemu dostęp do parku mają również osoby niepełnosprawne ruchowo. Ponadto zrealizowane zadanie przyczyniło się do odtworzenia i zachowania dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego parku poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Podjęte działania poprawiły atrakcyjność miejscowości oraz zwiększyły dostępność do dóbr przyrodniczo-krajobrazowych, powstało miejsce wypoczynku w otoczeniu przyrody, w którym odbywają się przedsięwzięcia plenerowe o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym, a także imprezy obrzędowe takie jak dożynki czy festyny.


Beneficjent: gmina Gizałki

Całkowita wartość projektu: 29 658,57 zł
Dotacja UMWW: 20 000,00 zł
Wkład własny gminy: 6 070,47 zł

Wkład własny mieszkańców: 3 588,10 zł
w tym praca: 1 185,00 zł
sprzęt: 0,00 zł
materiały: 2 403,10 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl