Zrewitalizowany park podworski


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Szymanowice

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rewitalizowanym parku podworski w Szymanowicach

W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń podworskiego parku poprzez wybudowanie altany parkowej oraz przebudowę drogi dojazdowej do parku, dzięki czemu dostęp do parku mają również osoby niepełnosprawne ruchowo. Ponadto zrealizowane zadanie przyczyniło się do odtworzenia i zachowania dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego parku poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Podjęte działania poprawiły atrakcyjność miejscowości oraz zwiększyły dostępność do dóbr przyrodniczo-krajobrazowych, powstało miejsce wypoczynku w otoczeniu przyrody, w którym odbywają się przedsięwzięcia plenerowe o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym, a także imprezy obrzędowe takie jak dożynki czy festyny.


Beneficjent: gmina Gizałki

Całkowita wartość projektu: 29 658,57 zł
Dotacja UMWW: 20 000,00 zł
Wkład własny gminy: 6 070,47 zł

Wkład własny mieszkańców: 3 588,10 zł
w tym praca: 1 185,00 zł
sprzęt: 0,00 zł
materiały: 2 403,10 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl