„Zielono mi”

„Zielono mi”


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Zielonowo

„Zielono mi”, czyli powstanie ogrodu spotkań mieszkańców sołectwa Zielonowo

W ramach projektu dokonano następujących zakupów: ławo stoły drewniane, ławki ogrodowe, kosz na śmieci, nagłośnienie (kolumny, statywy, mikrofon bezprzewodowy, okablowanie). Zakupiono także byliny i krzewy wieloletnie oraz elementy małej architektury ogrodów. Dodatkowo wykonano tablice informacyjną z napisem Ogród „Zielono mi”. W ramach realizacji zadania podjęto również kilka działań promocyjnych m.in. opublikowano w mediach lokalnych oraz portalach artykuły związane z informacją o postępach w realizacji projektu. Stworzono także plakat informujący oraz filmik  z otwarcia ogrodu. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zielonowo nastąpiła poprzez wspólne zaangażowanie się w uprzątnięcie i wyrównanie terenu, nasadzenie roślinności, skręcenie ławek i ustawieniu tablicy.


Beneficjent: gmina Wieleń

Całkowita wartość projektu: 8 319,00 zł
Dotacja UMWW: 3 775,00 zł
Wkład finansowy gminy: 4 544,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl