„Zielono mi”


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Zielonowo

„Zielono mi”, czyli powstanie ogrodu spotkań mieszkańców sołectwa Zielonowo

W ramach projektu dokonano następujących zakupów: ławo stoły drewniane, ławki ogrodowe, kosz na śmieci, nagłośnienie (kolumny, statywy, mikrofon bezprzewodowy, okablowanie). Zakupiono także byliny i krzewy wieloletnie oraz elementy małej architektury ogrodów. Dodatkowo wykonano tablice informacyjną z napisem Ogród „Zielono mi”. W ramach realizacji zadania podjęto również kilka działań promocyjnych m.in. opublikowano w mediach lokalnych oraz portalach artykuły związane z informacją o postępach w realizacji projektu. Stworzono także plakat informujący oraz filmik  z otwarcia ogrodu. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zielonowo nastąpiła poprzez wspólne zaangażowanie się w uprzątnięcie i wyrównanie terenu, nasadzenie roślinności, skręcenie ławek i ustawieniu tablicy.


Beneficjent: gmina Wieleń

Całkowita wartość projektu: 8 319,00 zł
Dotacja UMWW: 3 775,00 zł
Wkład finansowy gminy: 4 544,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl