Zielona ścieżka do historii Tokar


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Tokary Pierwsze

Zielona ścieżka do historii Tokar – projekt zagospodarowania terenu zieleni

W ramach projektu wykonano ścieżkę spacerową o szerokości 1,5 m z kostki brukowej, zamontowano tablice informacyjno-edukacyjne, ławki parkowe oraz stół betonowo-drewniany do gry w szachy. Mieszkańcy dokonali nasadzeń drzew i krzewów, a także wysiali trawę pod urządzenie trawnika. Nowo zagospodarowana przestrzeń publiczna jest dostępna dla wszystkich mających potrzebę spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz wykorzystywana jako miejsce spotkań mieszkańców wsi i okolic ze względu na zachowanie pamięci i historii wsi Tokary Pierwsze. W zagospodarowaniu terenu wykorzystano naturalne elementy przyrodnicze specyficzne dla wiejskiej miejscowości, które zostały odpowiednio zaaranżowane i podkreślone – dzięki czemu polepszył się stan estetyki przestrzeni oraz walorów kulturalnych i turystycznych miejscowości.


Beneficjent: gmina Kawęczyn

Całkowita wartość projektu: 64 094,48 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 13 914,52 zł

Wkład własny mieszkańców: 20 179,96 zł
w tym praca: 19 356,23 zł
sprzęt: 823,73 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl