Zielona ścieżka do historii Tokar

Zielona ścieżka do historii Tokar


Ścieżka spacerowa w sołectwie Tokary, w gminie Kawęczyn
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Tokary Pierwsze

Zielona ścieżka do historii Tokar – projekt zagospodarowania terenu zieleni

W ramach projektu wykonano ścieżkę spacerową o szerokości 1,5 m z kostki brukowej, zamontowano tablice informacyjno-edukacyjne, ławki parkowe oraz stół betonowo-drewniany do gry w szachy. Mieszkańcy dokonali nasadzeń drzew i krzewów, a także wysiali trawę pod urządzenie trawnika. Nowo zagospodarowana przestrzeń publiczna jest dostępna dla wszystkich mających potrzebę spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz wykorzystywana jako miejsce spotkań mieszkańców wsi i okolic ze względu na zachowanie pamięci i historii wsi Tokary Pierwsze. W zagospodarowaniu terenu wykorzystano naturalne elementy przyrodnicze specyficzne dla wiejskiej miejscowości, które zostały odpowiednio zaaranżowane i podkreślone – dzięki czemu polepszył się stan estetyki przestrzeni oraz walorów kulturalnych i turystycznych miejscowości.


Beneficjent: gmina Kawęczyn

Całkowita wartość projektu: 64 094,48 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 13 914,52 zł

Wkład własny mieszkańców: 20 179,96 zł
w tym praca: 19 356,23 zł
sprzęt: 823,73 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl