Zieloną aleją na ryby – rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo – jesionowej w miejscowości Wieczyn.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Grab

Zieloną aleją na ryby – rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo – jesionowej w miejscowości Wieczyn.

W ramach zadania przeprowadzono rekultywację stawu w miejscowości Grab o powierzchni 0,55 ha oraz wybudowano drewniany pomost. W miejscowości Wieczyn natomiast dokonano nasadzeń drzew liściastych: 140 szt. Jesionów i 30 szt. lip drobnolistnych.


Beneficjent: gmina Czermin

Całkowita wartość:          65 762,38 zł
Środki własne:                  35 762,38 zł
Dotacja:                              30 000,00 zł
Wkład mieszkańców:         8 8100,00 zł
w tym   praca:                      8 610,00 zł
materiały:                               200,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl