Zdrowie i wspólna zabawa – montaż siłowni plenerowej we wsi Radzewo.

Zdrowie i wspólna zabawa – montaż siłowni plenerowej we wsi Radzewo.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Radzewo

Zdrowie i wspólna zabawa – montaż siłowni plenerowej we wsi Radzewo.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wybudowanie siłowni plenerowej we wsi Radzewo.W rezultacie, poprzez zrealizowanie zadania, zagospodarowana została przestrzeń publiczna w centrum wsi, leżąca w sąsiedztwie budynku świetlicy wiejskiej. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy estetyki wsi oraz do zaspokojenia potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców.


Beneficjent: Gmina Kórnik

Całkowita wartość:                                  62 500,00 zł

Środki własne:                                          22 600,00 zł

Dotacja:                                                        29 900,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      10 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 2 155,00 zł

W tym          praca:                                      1 305,00 zł

sprzęt:                                        350,00 zł

materiały:                                  500,00 zł


Galeria projektu

dav

dav

dav

sdr

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl