Zdrowie i wspólna zabawa – montaż siłowni plenerowej we wsi Radzewo.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Radzewo

Zdrowie i wspólna zabawa – montaż siłowni plenerowej we wsi Radzewo.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wybudowanie siłowni plenerowej we wsi Radzewo.W rezultacie, poprzez zrealizowanie zadania, zagospodarowana została przestrzeń publiczna w centrum wsi, leżąca w sąsiedztwie budynku świetlicy wiejskiej. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy estetyki wsi oraz do zaspokojenia potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców.


Beneficjent: Gmina Kórnik

Całkowita wartość:                                  62 500,00 zł

Środki własne:                                          22 600,00 zł

Dotacja:                                                        29 900,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      10 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 2 155,00 zł

W tym          praca:                                      1 305,00 zł

sprzęt:                                        350,00 zł

materiały:                                  500,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl