Żbiki o czystość dbają, więc zagajnik wysprzątają – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-edukacyjne


Stół i kosz na śmieci
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Żbiki

Żbiki o czystość dbają, więc zagajnik wysprzątają – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-edukacyjne

W wyniku realizacji projektu powstał zakątek wypoczynkowy na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni w zacisznym i bezpiecznym miejscu. W ramach projektu wykonano:

– oczyszczono i przetrzebiono zagajnik leśny we wsi

– przygotowano teren pod wykonanie nawierzchni trawiastej

– dostarczono i zamontowano ławki parkowe oparciem

– dostarczono i zamontowano kosze na śmieci i tablicę edukacyjno-informacyjną

– zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców.


Beneficjent: Gmina Czermin

Całkowita wartość:                                  41 500,02 zł

Środki własne:                                          11 500,02 zł

Dotacja:                                                        26 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        4 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                8 380,00 zł

W tym          praca:                                     6 780,00 zł

sprzęt:                                    1 000,00 zł

materiały:                                    600,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl