Zbiersk pierze drze – w ludziach radość wrze

Zbiersk pierze drze – w ludziach radość wrze


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Zbiersk

Zbiersk pierze drze – w ludziach radość wrze

W ramach dotacji zostało zakupione ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową, którym ogrodzono teren za świetlicą wiejską w Zbiersku. Montaż tego ogrodzenia był wkładem pracy własnej mieszkańców. Z funduszu sołeckiego zostały zakupione stoły i ławy biesiadne a Urząd Gminy sfinansował zakup urządzeń na plac zabaw dla najmłodszych. W ramach projektu została zorganizowana impreza plenerowa w nowo powstałym miejscu pod nazwą „Jesienne międzypokoleniowe warsztaty Zbierskie”.


Beneficjent: gmina Stawiszyn

Całkowita wartość projektu: 31 000,00 zł
Dotacja UMWW: 15 000 zł
Wkład własny Gminy: 16 000,00 zł
W tym: fundusz sołecki: 10 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców: 6 620,00 zł
w tym   praca:      4 020,00 zł
sprzęt:     2 000,00 zł
materiały:  600,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl