Zamiast zwiedzać wiele miast, przyjdźcie nad jezioro Piast – zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Piast w Kwiejcach


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Kwiejce

Zamiast zwiedzać wiele miast, przyjdźcie nad jezioro Piast – zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Piast w Kwiejcach

Przedmiotem projektu było wybudowanie 6 szt pomostów rekreacyjno – wędkarskich oraz usytuowanie przy nich koszy na śmieci. Ponadto przeprowadzono wycinkę zakrzaczeń oraz wyprofilowano brzegi jeziora przy tak pobudowanych stanowiskach wędkarskich.


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu:                               23 173,20 zł
Dotacja UMWW:                                                   14 567,00 zł
Wkład finansowy gminy:                                        5 444,60 zł
Fundusz Sołecki:                                                      3 161,60 zł
Wkład własny mieszkańców:                                7 200,00 zł
w tym   praca:                                                          7 200,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl