Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Zakrzewo

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zakrzewie

W ramach projektu zakupiono stół wiejski zadaszony oraz wkład kominkowy. Doposażenie bazy lokalowej miało na celu wzmocnienie procesu integracji społeczności lokalnej. Zakupione sprzęty ułatwiają organizację spotkań, warsztatów ludowych, wystaw produktów regionalnych oraz ekspozycję wieńców dożynkowych. Stół wiejski wykorzystywany jest podczas dożynek, wystaw i konkursów. Dodatkowo został on opatrzony napisem „Zakrzewiacy” stanowiąc tym samym promocję lokalnego Stowarzyszenia Przyjaciół „Zakrzewiacy”.


Beneficjent: gmina Babiak

Całkowita wartość projektu: 4 966,00 zł
Dotacja UMWW: 2 483,00 zł
Fundusz sołecki: 2 483,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl