Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji Biesiady sołeckiej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Kłodzisko

Zakup namiotu oraz 14 stołów na potrzebę realizacji Biesiady sołeckiej mieszkańców sołectwa Kłodzisko i Pakawie

Przedmiotem projektu było zakupienie wyposażenia na potrzeby realizacji Biesiady sołeckiej. W ramach realizacji zadania zakupiono 1 namiot i 14 stołów. Mieszkańcy sołectw Kłodzisko i Pakawie zaangażowali się w przygotowanie Biesiady i zorganizowali występy artystyczne.


Beneficjent: gmina Wronki

Całkowita wartość projektu:13 268,20 zł
Dotacja UMWW: 6 550,56 zł
Wkład finansowy gminy: 1 637,64 zł

Wkład własny mieszkańców: 5 080,00 zł
w tym praca: 4 200,00 zł
sprzęt: 50,00 zł
materiały: 830,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl