Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząblicach


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Chrząblice

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząblicach

Zakupiono w ramach projektu 12 sztuk stołów do świetlicy wiejskiej w Chrząblicach. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości życia i integracji społeczności lokalnej. Stworzono mieszkańcom sołectwa możliwość organizowania warsztatów, szkoleń, zebrań oraz imprez okolicznościowych.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość projektu: 7.872 zł
Dotacja UMWW: 3.800,00 zł
Wkład finansowy gminy: 4.072,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl