Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej


Kuchenka gazowa w kuchni świetlicy wiejskiej w Drawsku, w gminie Drawsko
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Drawsko

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawsku oraz w Pęckowie

Celem projektu było doposażenie dwóch świetlic wiejskich w Drawsku oraz w Pęckowie. W ramach realizacji zadania zakupiono 10 stołów, 20 krzeseł oraz kuchenkę elektryczną. Dzięki doposażeniu świetlic w niezbędny sprzęt poprawiła się jakość organizowanych imprez dla lokalnej społeczność.


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu: 5 979,97 zł
Dotacja UMWW: 2 964,50 zł
Wkład finansowy gminy: 3 015,47 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl