Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Drawsko

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawsku oraz w Pęckowie

Celem projektu było doposażenie dwóch świetlic wiejskich w Drawsku oraz w Pęckowie. W ramach realizacji zadania zakupiono 10 stołów, 20 krzeseł oraz kuchenkę elektryczną. Dzięki doposażeniu świetlic w niezbędny sprzęt poprawiła się jakość organizowanych imprez dla lokalnej społeczność.


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu: 5 979,97 zł
Dotacja UMWW: 2 964,50 zł
Wkład finansowy gminy: 3 015,47 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl