Zakup strojów dla zespołu tańca ludowego

Zakup strojów dla zespołu tańca ludowego


Tańczący chłopak z dwoma dziewczynami z zespołu "Brudzewiacy" w Brudzewie, w gminie Brudzew
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Brudzew

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla zespołu tańca ludowego

Celem projektu była aktywizacja lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup elementów strojów ludowych (bluzek, koszul, halek, butów) dla zespołu dziecięcego tańca ludowego. Zrealizowane zadanie umożliwia przekazywanie najmłodszym mieszkańcom sołectwa dorobku kulturowego poprzez folklor oraz daje możliwość rozwoju tanecznych pasji członkom zespołu. Projekt przyczynił się do wzmocnienia świadomości historycznej, wpłynął na popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, miejscowych tradycji oraz zwyczajów tanecznych. Poprzez występy oraz udział w konkursach zespół promuje sołectwo i gminę, a także poszerza i uatrakcyjnia ofertę kulturalną.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość projektu: 9 645,00 zł
Dotacja UMWW: 4 645,00 zł
Wkład finansowy gminy: 5 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl