Zakup strojów dla zespołu tańca ludowego


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Brudzew

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla zespołu tańca ludowego

Celem projektu była aktywizacja lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup elementów strojów ludowych (bluzek, koszul, halek, butów) dla zespołu dziecięcego tańca ludowego. Zrealizowane zadanie umożliwia przekazywanie najmłodszym mieszkańcom sołectwa dorobku kulturowego poprzez folklor oraz daje możliwość rozwoju tanecznych pasji członkom zespołu. Projekt przyczynił się do wzmocnienia świadomości historycznej, wpłynął na popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, miejscowych tradycji oraz zwyczajów tanecznych. Poprzez występy oraz udział w konkursach zespół promuje sołectwo i gminę, a także poszerza i uatrakcyjnia ofertę kulturalną.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość projektu: 9 645,00 zł
Dotacja UMWW: 4 645,00 zł
Wkład finansowy gminy: 5 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl