Zakup stołów i kuchenki gazowej dla świetlicy wiejskiej w Brudzewku


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Brudzewek

Zakup stołów i kuchenki gazowej dla świetlicy wiejskiej w Brudzewku

W ramach projektu zakupiono dla sołectwa Brudzewek, które własnymi siłami wyremontowało i rozbudowało świetlicę wiejską, 14 stołów oraz czteropalnikową kuchenkę gazową. Wszystkie zakupione rzeczy będą nieodpłatnie wykorzystywane w świetlicy.


Beneficjent: gmina Chocz

Całkowita wartość projektu:  5.500,00 zł
Dotacja UMWW: 2.750,00 zł
Wkład finansowy gminy:   2.750,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl