Zakup niezbędnego wyposażenia


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Sobiesiernie

Zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sobiesierni

W ramach projektu zakupiono 15 szt. stołów do świetlicy wiejskiej, które umożliwią organizację wydarzeń kulturalnych i zebrań wiejskich. Wyposażenie to przyczyniło się do poprawy warunków przybywania i działania na terenie świetlicy.


Beneficjent: gmina Września

Całkowita wartość projektu: 6 354,55 zł
Dotacja UMWW: 3 177,27 zł
Wkład finansowy gminy: 3 177,28 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl