Zakup niezbędnego wyposażenia

Zakup niezbędnego wyposażenia


Nowy stół w świetlicy wiejskiej w sołectwie Sobiesiernie, w gminie Września
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Sobiesiernie

Zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sobiesierni

W ramach projektu zakupiono 15 szt. stołów do świetlicy wiejskiej, które umożliwią organizację wydarzeń kulturalnych i zebrań wiejskich. Wyposażenie to przyczyniło się do poprawy warunków przybywania i działania na terenie świetlicy.


Beneficjent: gmina Września

Całkowita wartość projektu: 6 354,55 zł
Dotacja UMWW: 3 177,27 zł
Wkład finansowy gminy: 3 177,28 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl