Zakup namiotów promujących sołectwo

Zakup namiotów promujących sołectwo


Namioty plenerowe w sołectwie Szałe, w gminie Opatówek
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Szałe

Zakup namiotów promujących sołectwo Szałe

Celem projektu był zakup 3 namiotów szybkorozkładanych na konstrukcji aluminiowej. Namioty zostały opatrzone herbem gminy Opatówek i napisem: „Gmina Opatówek Sołectwo Szałe”.


Beneficjent: gmina Opatówek

Całkowita wartość projektu: 8 745,00 zł
Dotacja UMWW: 4 372,50 zł
Wkład finansowy gminy: 4 372,50 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl