Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego dla świetlicy wiejskiej w Niniewie.


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Niniew

Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego dla świetlicy wiejskiej w Niniewie.

Celem projektu było wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niniewie w sprzęt nagłaśniający oraz audiowizualny, umożliwiający organizowanie imprez integracyjnych i kulturalnych oraz szkoleń dla mieszkańców wsi. Realizując zadanie zakupiono i zainstalowano w świetlicy: zestaw nagłośnienia – 2 kolumny, mikrofon podwójny, dwa statywy i okablowanie. Zakupiono także sprzęt audiowizualny – projektor, rzutnik oraz laptop.


Beneficjent: gmina Chocz

Całkowita wartość projektu: 6.400,00 zł
Dotacja UMWW: 3.200,00 zł
Wkład finansowy gminy: 3.200,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl