Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Ratowice

Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Ratowicach

Celem projektu było doposażenie świetlicy wiejskiej w Ratowicach. W ramach realizacji zadania zakupiono 29 krzeseł.


Beneficjent: gmina Lipno

Całkowita wartość projektu: 2 889,27 zł
Dotacja UMWW: 1 400,00 zł
Wkład finansowy gminy: 1 489,27 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl