Zakup elementów małej architektury

Zakup elementów małej architektury


Ławka z oparciem i kosz na śmieci w centrum sołectwa Lipka, w gminie Lipka
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Lipka

Rewitalizacja centrum miejscowości Lipka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości przy ul. Kościuszki poprzez zakup elementów małej architektury

Celem projektu było doposażenie, w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci i parkingi rowerowe, centrum miejscowości Lipka. Zagospodarowany teren jest wizytówka gminy, ze względu na intensyfikację obiektów handlowo-usługowych miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców. Dzięki zakupionym elementom plac rekreacyjno-wypoczynkowy jest miejscem bezpiecznym, jak również atrakcyjnym pod względem estetycznym.


Beneficjent: gmina Lipka

Całkowita wartość projektu: 10 060,00 zł
Dotacja UMWW: 5 000,00 zł
Wkład własny gminy: 5 060,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl