Zakup elementów małej architektury


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Lipka

Rewitalizacja centrum miejscowości Lipka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości przy ul. Kościuszki poprzez zakup elementów małej architektury

Celem projektu było doposażenie, w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci i parkingi rowerowe, centrum miejscowości Lipka. Zagospodarowany teren jest wizytówka gminy, ze względu na intensyfikację obiektów handlowo-usługowych miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców. Dzięki zakupionym elementom plac rekreacyjno-wypoczynkowy jest miejscem bezpiecznym, jak również atrakcyjnym pod względem estetycznym.


Beneficjent: gmina Lipka

Całkowita wartość projektu: 10 060,00 zł
Dotacja UMWW: 5 000,00 zł
Wkład własny gminy: 5 060,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl