Zagroda Kórnicka


  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Mościenica

Zagroda Kórnica „Bo nad chleb być może co? Spotkanie wokół tradycji pieczenia chleba”

Celem zadania publicznego było promowanie tradycji pieczenia chleba poprzez organizację warsztatów i konkursów. W ramach realizacji zadania zakupiono rekwizyty, które umożliwiły przeprowadzenie konkursów (łopaty do pieczenia, czapki piekarskie, stolnice i fartuchy). Do przeprowadzenia warsztatów zaproszono piekarza, którzy zaprezentował swoją wiedzę na temat pieczenia chleba. Ponadto opracowano i wydrukowano folder, w którym zawarto przepisy mieszkańców sołectwa Mościenica na chleb.


Beneficjent: Stowarzyszenie Aktywna Mościenica

Całkowita wartość projektu: 18 689,22 zł
Dotacja UMWW: 7 400,00 zł
Wkład finansowy własny: 189,22 zł
Inne źródła: 500,00 zł
Wkład własny osobowy: 6 100,00zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl