Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kłodzisko

Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku

Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscowości Kłodzisko. W ramach realizacji zadania oczyszczono dwa zbiorniki wodne tworząc w ten sposób dogodny dojazd dla OSP.

W realizacje zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren oraz zamontowali tablicę informacyjną.


Beneficjent: gmina Wronki

Całkowita wartość: 41 027,47 zł
Środki własne: 12 020,24 zł
Dotacja: 28 047,23 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 960,00 zł
w tym   praca: 690,00 zł
sprzęt: 250,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl