Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku

Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kłodzisko

Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku

Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscowości Kłodzisko. W ramach realizacji zadania oczyszczono dwa zbiorniki wodne tworząc w ten sposób dogodny dojazd dla OSP.

W realizacje zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren oraz zamontowali tablicę informacyjną.


Beneficjent: gmina Wronki

Całkowita wartość: 41 027,47 zł
Środki własne: 12 020,24 zł
Dotacja: 28 047,23 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 960,00 zł
w tym   praca: 690,00 zł
sprzęt: 250,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl