Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice-Kolonia

Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice-Kolonia


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Bylice-Kolonia

Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice-Kolonia

Na wstępnie przygotowanym przez mieszkańców wsi terenie przy szkole, firma Hydro z Mosiny zainstalowała 21 szt. różnego sprzętu i urządzeń gimnastycznych i zabawowych na plac zabaw. Ponadto teren wyposażono w elementy małej architektury – ławki , stojaki na rowery, tablice informacyjne. Łącznie zagospodarowano 4 500 m2 nieużytkowanego wcześniej i zdewastowanego terenu.


Beneficjent: gmina Grzegorzew

Całkowita wartość projektu:  68 147,03 zł

Środki własne:                          20 500,00 zł

Dotacja UMWW:                      30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                       17 647,03 zł

Wkład własny mieszkańców:  23 000,00 zł

W tym:      Praca:                       13 000,00 zł

Sprzęt:                      10 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl