Zagospodarowanie wokół ścieżki leśnej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Koźminek

Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno-rekreacyjnymi (mała architektura) w miejscowości Koźminek

Celem projektu było zagospodarowanie terenu przy ścieżce leśnej. W ramach realizacji zadania zamontowano elementy zabawowe oraz elementy małej architektury, takie jak: tablice informacyjno-edukacyjne, grę edukacyjną drzewa liściaste, grę kółko i krzyżyk, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz drogowskazy.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace porządkowe.


Beneficjent: gmina Koźminek

Całkowita wartość: 63 421,86 zł
Środki własne: 31 546,86 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 1 875,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl