Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu


Stół pod wiatą w Smardowie, w gminie Przygodzice
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Smardów

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie – mała architektura

Celem projektu było stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Smardów. W ramach zrealizowanego zadania wybudowano grila z zadaszeniem, a także dużą wiatę, w której znajdują się stoły i ławki. Na terenie objętym projektem zamontowano również tablicę ogłoszeń, stojaki na rowery oraz pojemnik do segregacji śmieci. W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy wsi przygotowując teren pod inwestycję, a także użyczyli swojego sprzętu, który był niezbędny do realizacji zadania.


Beneficjent: gmina Przygodzice

Całkowita wartość projektu: 59 511,83 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 15 083,83 zł

Wkład własny mieszkańców: 4 428,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl