Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe.

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Nowa Wieś

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe.

W ramach projektu wybudowano boisko do piłki nożnej, wyposażone w bramki z piłko chwytem o wysokości 6 m i długości 20 m. Wykonano system nawadniania boiska , utwardzono teren o powierzchni 52 m2 oraz zakupiono i zamontowano dwie oprawy oświetleniowe LED o mocy 100 W.


Beneficjent: Gmina Przemęt

Całkowita wartość:                                  51 970,90 zł

Środki własne:                                              4 683,61 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki                                        17 287,29 zł

Wkład mieszkańców:                               16 015,00 zł

w tym   praca:                                               8 085,00 zł

sprzęt:                                             1 750,00 zł

materiały:                                            6 180,00 zł


Galeria projektu

All-focus

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl