Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum miejscowości Racławice


  • Nazwa konkursu:

  • Rok konkursu:

  • Sołectwo: Racławice

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum miejscowości Racławice

Zadanie zostało zrealizowane obok świetlicy wiejskiej w Racławicach. W ramach pracy własnej mieszkańcy wsi uporządkowali teren, kolejnym etapem było sadzenie drzew i roślin, montaż krawężników, bramy i ogrodzenia. Następnie przystąpiono do montażu urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz siłowni zewnętrznej. W efekcie realizacji zadania sołectwo uzyskało:
– nowoczesny i bezpieczny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzna,
– miejsce do spędzania wolnego czasy od najmłodszych do najstarszych mieszkańców wsi.


Beneficjent: gmina Kraszewice

Całkowita wartość projektu: 48 572,23 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 18 572,23 zł

Wkład własny mieszkańców: 15 500,00 zł
w tym praca: 4 050,00 zł
sprzęt: 4 250,00 zł
materiały: 7 200,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl