Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Wiśniewce

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Wiśniewce


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Stara Wiśniewka

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Wiśniewce

Założeniem projektu było zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno – sportowym w Starej Wiśniewce. W wyniku realizacji projektu został utwardzony teren kruszywem oraz kostką betonową, nasadzono krzewy, zamontowano pergolę, pomalowano ławki oraz uporządkowano teren.


Beneficjent: Gmina Zakrzewo

Całkowita wartość:                                  42 909,10 zł

Środki własne:                                            13 909,10 zł

Dotacja:                                                        27 000,00 zł

Fundusz sołecki:                                         2 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 4 950,00 zł

w tym   praca:                                               3 970,00 zł

sprzęt:                                              1 250,00 zł

materiały:                                                730,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl