Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kalinowa


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Kalinowa

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kalinowa

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Kalinowa i stworzenie atrakcyjnego punktu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców , miejscem wypoczynku i organizacji spotkań integracyjnych oraz imprez okolicznościowych. W ramach zadania wykonano: budynek gospodarczy typu „blaszak”, miejsce na ognisko, roboty nawierzchniowe, zasiew i sadzenie zieleni, usytuowanie elementów siłowni zewnętrznej.


Beneficjent : Gmina Turek

Całkowita wartość:         59 800,14 zł

Środki własne:                  18 000,00 zł

Dotacja:                               30 000,00 zł

Fundusz Sołecki :            11 800,14 zł

Wkład mieszkańców:     11 108,38 zł

w tym   praca:                   11 108,38 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl