Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na miejsce spotkań i wypoczynku w Emilianowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Emilianowo

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na miejsce spotkań i wypoczynku w Emilianowie

Zrealizowane zadanie polegało na stworzeniu ogólnodostępnego nieodpłatnego miejsca  rekreacyjno-sportowego w miejscowości Emilianowo. Działania w ramach projektu polegały na: oczyszczeniu i przygotowaniu terenu, wywiezieniu zebranych nieczystości, budowie elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej, budowie elementów małej architektury, wysianiu trawy i zasadzeniu zieleni ozdobnej.


Beneficjent: gmina Szamotuły

Całkowita wartość projektu: 46 912,20 zł

Dotacja UMWW: 25 000,00 zł

Wkład finansowy gminy: 19 912,20 zł

W tym : Fundusz Sołecki  2 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 16 420,00 zł

w tym   praca: 9 120,00 zł

sprzęt:   4 000,00 zł

materiały: 3 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl