Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu – z elementami małej architektury i altany ogrodowej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Osówiec

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu – z elementami małej architektury i altany ogrodowej

W ramach realizowanego projektu wykonano prace przygotowawcze – rozbiórkowe, plantowanie terenu i utwardzenie kostką brukową, wyściółkowano rabatę korą i grysem oraz założono trawnik.
Na tak przygotowanym terenie posadowiono altanę ogrodową wraz z 4 kompletami mebli, obudowano kostką kamienną studnię oraz palenisko. Ponadto zakupiono i zamontowano kosze naśmieci


Beneficjent: gmina Orchowo

Całkowita wartość projektu:                               57 927,58 zł
Dotacja UMWW:                                                   30 000,00 zł
Wkład własny gminy:                                           22 223,59 zł
Fundusz Sołecki:                                                      5 703,99 zł
Wkład własny mieszkańców:                              13 384,29 zł
W tym praca:                                                           8 995,00 zł
Sprzęt:                                                                       2 350,00 zł
Materiały:                                                                 2 079,29 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl