Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Rusko

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku

W ramach projektu mieszkańcy przygotowali teren pod inwestycje (dokonali demontażu ogrodzenia i płyt betonowych), następnie wykonane zostało utwardzenie terenu kostką brukową. Ostatnim elementem inwestycji było wysianie trawy i uporządkowanie terenu, czym także zajęli się mieszkańcy sołectwa w ramach wkładu pracy własnej.


Beneficjent: gmina Jaraczewo

Całkowita wartość projektu: 47 698,43 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 13 098,43 zł

Wkład własny mieszkańców: 4 600,00 zł
w tym praca: 2 100,00 zł
sprzęt: 2 500,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl