Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare – budowa wiaty rekreacyjnej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Popowo Stare

Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare – budowa wiaty rekreacyjnej

Przedmiotem projektu była Budowa wiaty rekreacyjnej  wraz z wyposażeniem w ławostoły,  przygotowanie terenu przy wiacie oraz zakupem i montażem elementów małej architektury – ławek i koszy na śmieci. Uczestnikami byli mieszkańcy miejscowości, którzy aktywnie włączyli się w realizację zadania wykonując m. innymi prace porządkowe i przygotowawcze oraz montaż elementów małej infrastruktury.


Beneficjent: gmina Przemęt

Całkowita wartość projektu: 29 381,55 zł
Dotacja UMWW: 14 258,00 zł
Wkład finansowy gminy: 15 123,55 zł

Wkład własny mieszkańców: 12 015,00 zł
w tym praca: 6 630,00 zł
sprzęt: 4 000,00 zł
materiały: 1 385,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl