Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Mroczeń

Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu.

W wyniku zrealizowanego projektu została wybudowana drewniana wiata z podłogą z kostki brukowej. Wykonano też ścieżkę z kostki betonowej, obrzeża wraz z wstawkami z kostek betonowych z tropami wilczymi, założono trawnik z obrzeżami i plac żwirowy. Usytuowano na tym terenie 2 szt. ławek, a całość osadzono roślinnością  – 6 szt. drzew, 750 szt. roślin ozdobnych oraz 165 szt. żywopłotu.


Beneficjent: Gmina Baranów

Całkowita wartość:                                  80 409,74 zł

Środki własne:                                          49 984,99 zł

Dotacja:                                                      30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                            424,75 zł

Wkład mieszkańców:                                 9 250,00 zł

W tym          praca:                                     7 650,00 zł

sprzęt:                                    1 600,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl