Zagospodarowanie terenu Przespolew Pański

Zagospodarowanie terenu Przespolew Pański


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Przespolew Pański

Zagospodarowanie terenu gminnego na cele rekreacyjne i wypoczynkowe – Budowa placu zabaw dla najmłodszych w miejscowości Przespolew Pański

Celem projektu była budowa placu zabaw w miejscowości Przespolew Pański. W ramach realizacji zadania powstał plac, którzy wyposażono w takie elementy jak: zestaw zabawowy, huśtawki, sprężynowiec, a także w ławki i kosz na śmieci. Cały teren placu zabaw został ogrodzony ogrodzeniem panelowym.
W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy zdemontowali stare urządzenia, uporządkowali teren, użyczyli własny sprzęt do usunięcia odpadów oraz nasadzili zieleń.


Beneficjent: gmina Ceków-Kolonia

Całkowita wartość: 41 102,88 zł
Środki własne: 13 011,88 zł
Dotacja: 23 506,00 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 4 585,00 zł
w tym   praca: 2 175,00 zł
sprzęt: 350,00 zł
materiały: 2 060,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl