Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne

Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Przygodzice

Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Przygodzicach

W ramach projektu wykonano plac zabaw wraz z elementami rekreacji i rozrywki takimi jak stoliki do gier planszowych i ławeczki, plac został również wzbogacony o elementy zieleni – dokonano nasadzeń tuji. Efektem zrealizowanego projektu jest również utwardzenie miejsca na plac do gry w koszykówkę, a także ogrodzenie wraz z bramą. Mieszkańcy zapewnili sprzęt niezbędny do przygotowania terenu oraz uporządkowali go po zakończeniu prac. W efekcie nowo zagospodarowana przestrzeń publiczna jest bezpiecznym i nowoczesnym miejscem spotkań, wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych i dorosłych. Na terenie objętym projektem realizowane są działania mające na celu integrację mieszkańców. Ponadto zagospodarowany teren wpływa pozytywnie na wizerunek wsi w regionie, a zaangażowanie w projekt mieszkańców dał poczucie wspólnej własności, które w efekcie skutkuje poczuciem zbiorowej odpowiedzialności za dbanie o ład i porządek terenu.


Beneficjent: gmina Przygodzice

Całkowita wartość projektu: 62 139,29 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 23 824,29 zł

Wkład własny mieszkańców: 8 315,00 zł
w tym  praca: 4 410,00 zł
sprzęt: 3 905,00 złGaleria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl