Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Dąbrowice Stare

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare

Celem projektu było stworzenie miejsca o funkcji rekreacyjno – sportowej w miejscowości Dąbrowice Stare. Mieszkańcy wsi uporządkowali teren działki i wywieźli zanieczyszczenia, uformowali pole piaskowe wokół którego zamontowali betonowe obrzeże. Zamontowali również elementy małej architektury – ławki i kosz na śmieci . Cały teren został ogrodzony elementami ogrodzenia panelowego wraz z furtkami.

Na tak przygotowanym terenie wynajęta firma zainstalowała elementy placu zabaw dla dzieci.


Beneficjent: gmina Kościelec

Całkowita wartość:         39 205,02 zł
Środki własne:                  11 762,02 zł
Dotacja:                             27 443,00 zł
Wkład mieszkańców:     10 993,72 zł
w tym   praca:                    8 150,75 zł
sprzęt:                                 2 842,97 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl